2016

Ποια νομίζετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη τάση σε ψηφιακά μέσα και τεχνολογία το 2016;

Σε μια δημοσκόπηση που ξεκίνησε το φθινόπωρο ζήτησα από τους αναγνώστες να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των όποιων ψηφιακών τεχνικών Digital marketing θα έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις τους το 2016. Το ερώτημα ήταν:

Δεδομένου ότι μιλάμε για τάσεις, με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη σας για τις μεγαλύτερες τάσεις στο digital marketing, που φαίνεται ότι θα κάνουν τη διαφορά στην επιχείρησή σας (ή τους πελάτες σας εάν εργάζεστε για έναν οργανισμό ή ως σύμβουλος), δηλαδή ποια τεχνική ψηφιακού μάρκετινγκ θα σας δώσει την πιο μεγάλη ανάταση ή τα ποιο σημαντικά οφέλη;

Αυτό το γράφημα δείχνει τα αποτελέσματα της έρευνας μας, της 8ης Φεβρουαρίου 2016. Η δημοσκόπηση μας έλαβε πάνω από 1.500 απαντήσεις, έτσι ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν.

2016

Εδώ, για την ενημέρωση σας, είναι η πλήρης αλφαβητική κατανομή των δραστηριοτήτων που εξηγεί τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, Big Data είναι εκπληκτικά υψηλό, αλλά αυτό περιλαμβάνει γνώση της αγοράς και προγνωστικών analytics

 • Big Data (including market and customer insight and predictive analytics)
 • Content marketing
 • Communities (Branded niche or vertical communities)
 • Conversion rate optimisation (CRO) / improving website experiences
 • Display (Banners on publishers, ad networks social media including retargeting and programmatic)
 • Internet of Things (IoT) marketing applications Marketing Automation (including CRM, behavioural Email marketing and web personalisation)
 • Mobile marketing (Mobile advertising, site development and apps)
 • Paid search marketing, e.g. Google AdWords Pay Per Click Online PR (including influencer outreach)
 • Partnerships including affiliate and co-marketing
 • Search Engine Optimisation (SEO) S
 • Social media marketing including Social CRM and Social Customer Care
 • Wearables (e.g. Apple Watch, activity trackers, augmented reality)

Τάσεις στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Ακολουθώντας τις απόψεις των εμπόρων και των επιχειρήσεων, οι αλλαγές στην καταναλωτική χρήση των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας είναι ο πυρήνας των τάσεων κατανόηση στο Digital Marketing. Η σημερινή απόφαση αγοράς των καταναλωτών είναι σίγουρα όλο και πιο πολύπλοκη …
Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της απόφασης αγοράς

Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε αύξηση στην πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς όσον αφορά την απόφαση των καταναλωτών . Το παρακάτω παράδειγμα αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών από την έρευνα από τους αναλυτές της GfK δείχνει την σημερινή κατάσταση στην διαδικασία που ο πελάτης ακολουθεί μέσα από πολλαπλές συσκευές και μέσα στο χρόνο, και ιδιαίτερα για μεγάλης αξίας αγορές, όπως η ασφάλειες σε αυτήν την περίπτωση.

2016-2

Το γράφημα δείχνει πώς διαμορφώνεται η σημερινή απόφαση αγοράς. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 35 ημερών κατά μέσο όρο σε 9 επισκέψεις σε 5 διαφορετικές ιστοσελίδες που ανέρχονται σε 34 λεπτά συνολικά. Η επιρροή των online καναλιών είναι σαφές με το 82% των αγοραστών στην έρευνα να είναι στο διαδίκτυο και μόνο 4% με τη χρήση offline.

Πηγή smartinsights.com

It's only fair to share...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave A Response

* Denotes Required Field