ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής έχει μεγάλη σημασία για το D.P.M. Agency Για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρέχουμε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι σε εσάς και την ιδιωτική σας ζωή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει ποιες πληροφορίες μπορούμε να συλλέγουμε για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας, πώς τα προστατεύουμε και ποιες είναι οι επιλογές που έχετε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την περιήγηση σας στο δικτυακό τόπο του D.P.M. Agency . Κάνοντας χρήση του δικτυακού μας τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε παρακαλούμε όπως απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Πληροφορίες που συλλέγουμε από τους επισκέπτες Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου και να περιηγηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του, χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία. Πράγματι εντοπίζουμε τις πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας από την οποία φτάσατε σε εμάς (αναφερόμενο URL), τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, την ώρα και την ημερομηνία της πρόσβασης, καθώς και άλλες πληροφορίες που δεν σας προσδιορίζουν την ταυτότητα σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς οι οποίες συλλέγονται αυτόματα από το διακομιστή μας, όπως η διεύθυνση IP σας και το όνομα χώρου (domain name). To  D.P.M. Agency μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το διακομιστή και το πρόγραμμα περιήγησης για να προσαρμόσει τις προσφορές και παρουσιάσεις της ξεχωριστά στον καθένα από εσάς εφόσον υποβάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας Για την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους, όπως όνομα, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας. Στην οθόνη εγγραφής, αναφέρουμε τις πληροφορίες, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για την εγγραφή σας, καθώς και τις πληροφορίες, οι οποίες είναι προαιρετικές και μπορούν να δοθούν κατά την διακριτική σας ευχέρεια. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, παρέχετε ταυτόχρονα και τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το D.P.M. Agency . Άλλες πληροφορίες Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες που οικειοθελώς μας παρέχετε μέσω απαντήσεων σε έρευνες, λειτουργίες αναζήτησης, ερωτηματολόγια, σχολιασμό κλπ. Επιπροσθέτως ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες υπηρεσίες ή πληροφορίες ή κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να προκύψουν. Η χρήση cookies και άλλων συστημάτων εντοπισμού Τα αρχεία cookies, τα ημερολόγια καταγραφής κινήσεων (log files) και οι ετικέτες ενεργειών (Web beacons) είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα του D.P.M. Agency   για τον εντοπισμό ενός χρήστη, όταν κινείται στην ιστοσελίδα της. Ο φυλλομετρητής (‘browser') σας μπορεί να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να ελέγχετε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση cookies, ή να σας προειδοποιεί σε κάθε περίπτωση αποστολής ενός αρχείου. Ο φυλλομετρητής σας μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε συγκεκριμένα αρχεία (session based IDs και persistent cookies) στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρχεία cookies για να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας. Ο φυλλομετρητής της ιστoσελίδας σας (Web Browser) μπορεί να ρυθμιστεί με τρόπο που να σας επιτρέπει την αποδοχή ή την απόρριψη των αρχείων cookies, ή να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποστέλλεται ένα αρχείο cookie για εσάς. Αν ο browser σας έχει ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies, οι ιστοσελίδες που επιτρέπουν τα cookies δεν θα αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις σας κατά την επιστροφή σας στο δικτυακό τόπο, ενώ κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορεί να χαθούν.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Συγκεντρωτικά στοιχεία Συγκεντρώνουμε συνολικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την ανάλυση της αγοράς. Μπορεί ενδεχομένως να παράσχουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα μας σε συγκεντρωτική μορφή, αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτοποίησης, σε τρίτους. Προωθητικές Ενέργειες (Μάρκετινγκ) - Διαφημιστικά μηνύματα Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας παρέχετε για προωθητικές ενέργειες. Μπορεί επίσης να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Όταν μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό του D.P.M. Agency , καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την έγγραφη συμμόρφωση τους με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του D.P.M. Agency . Εκτός των ως άνω αναφερομένων, το  D.P.M. Agency δεν θα κοινοποιήσει σε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Συστήστε-Ένα-Φίλο/ Viral Marketing Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύστασης για να ενημερώσετε ένα φίλο σας σχετικά το D.P.M. Agency  και τις υπηρεσίες της, η ιστοσελίδα μας θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, καθώς και τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες. Μέσω της φόρμας σύστασης θα αποσταλεί αυτόματα στο φίλο σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποίας θα τον καλούμε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του D.P.M. Agency   . Δεν έχουμε πρόσβαση και δεν αποθηκεύουμε τις πληροφορίες αυτές, παρά μόνο για να στείλουμε την εν λόγω πρόσκληση. Προστασία των πληροφοριών Έχουμε ενσωματώσει κατάλληλη τεχνολογία, πολιτικές ασφαλείας, κανόνες και άλλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε υπό τον έλεγχό μας, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, τροποποίηση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια. Προστατεύουμε επίσης τις πληροφορίες σας απαιτώντας από όλους τους εργαζόμενους μας και τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση ή σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων σας να σέβονται την εμπιστευτικότητά σας. Διαφημιστικές και ενημερωτικές προσφορές Σε κάποιες περιπτώσεις στέλνουμε προσφορές σε επιλεγμένες ομάδες επισκεπτών της ιστοσελίδας. Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτους που εργάζονται για λογαριασμό του D.P.M. Agency . Διαθέτουμε μια ποικιλία μηχανισμών για να μας πείτε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες διαφημιστικές - ενημερωτικές προσφορές. Για παράδειγμα, μπορεί να παρέχουμε ένα παράθυρο όπου οι επισκέπτες θα επιλέγουν (opt-in) να λαμβάνουν πληροφορίες που αποστέλλονται από ένα τρίτο μέρος και να κάνουμε σαφές ότι, με την επιλογή αυτή, θα υποβάλλετε τα στοιχεία σας σε τρίτους. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημιστικό ή ενημερωτικό υλικό από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες για να κάνετε αποεπιλογή (opt-out), όπως αναφέρεται ή περιλαμβάνεται σε καθεμία από τις επικοινωνίες τις οποίες θα σας στείλουμε. Νομικές προϋποθέσεις Ενδέχεται να δώσουμε πληροφορίες για το λογαριασμό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουμε ότι η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απαραίτητη για συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία. Επιλογές Προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως μέλος, θα σας δοθεί η επιλογή να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενα ενημερωτικά / διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) από το  D.P.M. Agency και τρίτους που συνεργάζονται με το . Μπορείτε να κάνετε αποεπιλογή (opt-out) από την παραλαβή των εν λόγω e-mail, D.P.M. Agency όταν παρέχετε τις πληροφορίες ή ακολουθείτε τις οδηγίες, που αναφέρονται στο e-mail ή συμπεριλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα που θα σας στείλουμε. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας διαγράψει από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου ή από τη συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. Επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών και επικοινωνία με τον  D.P.M. Agency . Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου (i) να αφαιρέσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς από τα συστήματά μας, (ii) να ανανεώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς, και (iii) να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά διαφημιστικές επαφές αποστέλλοντάς μας e-mail στο: info@dpm.edu.gr