Οργάνωση εκπαιδευτικού project:


'Εναρξη αιτήσεων 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς


Κόστος συμμετοχής

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών σε κάθε εκπαιδευτική σειρά: 20 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 685 ευρώ.

Προνομιακή τιμή early bird: 650 ευρώ για βεβαίωση συμμετοχής έως τις : 27 Μαρτίου 2016

Φοιτητές(προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί): 630 ευρώ

Εταιρίες(εκπαίδευση στελεχών): 1100 ευρώ για δύο άτομα. Για συμμετοχή επιπλέον ατόμων παρέχεται ειδική εκπτωτική πολιτική.

Άνεργοι: 630 ευρώ

Στο κόστος περιλαμβάνονται: