3

Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Marketing

 

Ενημερώσου για το Ψηφιακό Marketing στην Επιχειρηματικότητα.
Η καινοτομία του Ψηφικού Marketing ως ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία,εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τοποθεσία : Πνευματικό κέντρο Μεταμόρφωσης Γκινοσάτη & Πλαστήρα

Χρόνος: Σάββατο 28 Μαίου ώρα 6 ΜM - 8 ΜM

FaceBook Event

DHLVSETVRA

 

It's only fair to share...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn